Nu este tocmai ușor să devii instructor auto în România. Sunt multe condiții pe care candidații trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibili, dar și multe acte ce trebuie obținute și incluse în dosarele de atestare și de autorizare. Prin articolul de față, sperăm să le oferim o mână de ajutor cetățenilor care aspiră la o carieră de instructor auto, care își doresc să joace un rol decisiv în pregătirea șoferilor de mâine.

Înainte de a activa în domeniu, șoferii care doresc să devină instructori auto trebuie să treacă prin două procese esențiale: 1) atestarea ca instructor auto și 2) autorizarea ca instructor auto. Atât atestarea, cât și autorizarea se realizează de către Autoritatea Rutieră Română (ARR).

1) Atestarea ca instructor auto

Pentru a obține atestatul, un candidat trebuie să îndeplinească (cumulativ) următoarele criterii:

Să fie absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto;
Să aibă minimum 25 de ani împliniți;
Să aibă de minimum 5 ani permis auto valabil, cel puțin pentru categoria pentru care solicită atestarea;
Să nu fi avut permisul suspendat în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
Să nu fi avut permisul anulat în ultimii 5 ani;
Să fie apt medical și psihologic;
Să nu fi fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru vreo infracțiune din următoarele categorii:…

Citeste continuarea Aici